Küsitlused

Küsimustik – sotsiaalpartnerite esindajad

Lugupeetud vastaja! Digipööre toob selget kasu nii tööandjatele kui ka töötajatele. Samas kaasnevad sellega katsumused ja riskid, sest mõned ülesanded kaovad ja paljud teised muutuvad. See eeldab muutuste ennetamist ning töötajate ja ettevõtete jaoks vajalike oskuste...

Küsimustik – Töölised ja töötajad

Lugupeetud vastaja! Digipööre toob selget kasu nii tööandjatele kui ka töötajatele. Samas kaasnevad sellega katsumused ja riskid, sest mõned ülesanded kaovad ja paljud teised muutuvad. See eeldab muutuste ennetamist ning töötajate ja ettevõtete jaoks vajalike oskuste...

Sõnastik

Digioskused Digioskusi määratletakse kui erinevaid oskusi kasutada digiseadmeid, kommunikatsioonirakendusi ja võrke, et pääseda ligi teabele ja hallata seda. Need võimaldavad inimestel luua ja jagada digitaalset sisu, suhelda ja teha koostööd ning lahendada probleeme...