Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει σαφή οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Δημιουργεί επίσης προκλήσεις και κινδύνους καθώς ορισμένες εργασίες θα εξαφανιστούν και πολλές άλλες θα αλλάξουν. Αυτό απαιτεί την πρόβλεψη της αλλαγής, την παροχή δεξιοτήτων που απαιτούνται για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις για να επιτύχουν στην ψηφιακή εποχή. Η συμφωνία-πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση είναι μια κοινή δέσμευση των ευρωπαίων διατομεακών κοινωνικών εταίρων να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης. Οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο έχουν ευθύνη για την προσαρμογή των συνθηκών της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση είναι αμοιβαία επωφελής για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Με στόχο την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης εντός των επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την άποψή σας για την οργάνωση της εργασίας. Η γνώμη σας μετράει! Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που θα μας παρεχετε, ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να υιοθετήσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης. Η δομή της Έρευνας αποτελείται από 5 μέρη, το καθένα με έως και 5 ερωτήσεις, συνυφασμένα με τα αντίστοιχα θέματα που καλύπτονται από τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση Παρακαλώ σημειώστε ότι οι ακόλουθες ερωτήσεις αποτελούν μέρος του έργου TRANSFORMWORK VS/2021/0014. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου https://transformwork.eu/.