Lugupeetud vastaja!

Digipööre toob selget kasu nii tööandjatele kui ka töötajatele. Samas kaasnevad sellega katsumused ja riskid, sest mõned ülesanded kaovad ja paljud teised muutuvad. See eeldab muutuste ennetamist ning töötajate ja ettevõtete jaoks vajalike oskuste pakkumist, et olla digiajastul edukas. Euroopa sotsiaalpartnerite digiüleminekut käsitlev raamleping on Euroopa sektoriüleste sotsiaalpartnerite jagatud kohustus selleks, et optimeerida saadavat kasu ning lahendada digiüleminekuga seotud probleeme. Riikliku tasandi sotsiaalpartnerid vastutavad tööturutingimuste, hariduse ja koolitamise ning sotsiaalkaitsesüsteemide kohandamise eest, et üleminek oleks nii tööandjatele kui ka töötajatele vastastikku kasulik. Selleks et analüüsida praegust olukorda ettevõtetes, on oluline teada teie seisukohta töökorralduse kohta. Teie arvamus on oluline! Täname teid esitatava teabe eest, et sotsiaalpartnerid saaksid vastu võtta asjakohased eeskirjad, mis toetavad teie ettevõtte digiüleminekut. Uuring koosneb viiest osast, millest igaühes on kuni viis küsimust, mis on pühendatud vastavatele digiülemineku raamlepinguga hõlmatud teemadele. Pange tähele, et järgmised küsimused on osa projektist TRANSFORMWORK VS/2021/0014. Uuringu tulemused on kättesaadavad projekti veebisaidil aadressil https://transformwork.eu/.