Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολογιο – Εκπρόσωποι Κοινωνικών Εταίρων

Αγαπητέ συμμετέχοντα, Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα έχει σαφή οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Η έλευση του συνδυάζει προκλήσεις και κινδύνους καθώς ορισμένες εργασίες θα εξαλειφθούν και πολλές άλλες θα τροποποιηθούν.  Η εξέλιξη αυτή...

Ερωτηματολόγιο – εργαζόμενοι

Αγαπητέ συμμετέχοντα, Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει σαφή οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Δημιουργεί επίσης προκλήσεις και κινδύνους καθώς ορισμένες εργασίες θα εξαφανιστούν και πολλές άλλες θα αλλάξουν. Αυτό απαιτεί την πρόβλεψη της...

Γλωσσάριο

Ψηφιακές Δεξιότητες Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως ένα εύρος ικανοτήτων χρήσης ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών επικοινωνίας και δικτύων για πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να...