Въпросници

Въпросник – Представители на социалните партньори

Уважаеми респонденти, Дигиталната трансформация носи ясни ползи както за работодателите, така и за работниците. Тя е свързана и с предизвикателства и рискове, тъй като някои задачи ще изчезнат, а много други ще се променят. Това изисква предвиждане на промените,...

Въпросник – Ръководители на отдел “Човешки ресурси”/ръководители на производството/служители по защита на данните

Уважаеми респонденти, Дигиталната трансформация носи ясни ползи както за работодателите, така и за работниците. Тя е свързана и с предизвикателства и рискове, тъй като някои задачи ще изчезнат, а много други ще се променят. Това изисква предвиждане на промените,...

Въпросник – работници и служители

Уважаеми респонденти, Дигиталната трансформация носи ясни ползи както за работодателите, така и за работниците. Тя е свързана и с предизвикателства и рискове, тъй като някои задачи ще изчезнат, а много други ще се променят. Това изисква предвиждане на промените,...

Въпросник

Дигитални умения Дигиталните умения се определят като набор от умения за използване на дигитални устройства, комуникационни приложения и мрежи за достъп до информация и управление на информацията. Те дават възможност на хората да създават и споделят цифрово...