Регистрационна форма

Име

Организатори: КНСБ и БСК

 Работен език: български

Сесия 1

Модератор: Ина Атанасова, мениджър на проект TransFormWork, КНСБ

10:45 -11:00 Откриване на Националния информационен ден Пламен Димитров, президент на КНСБ

11:0011:15 Представяне на проекта TransFormWorkИна Атанасова, мениджър на проекта, КНСБ

11:15 – 11:30 Европейският социален диалог,  Комитетът за социален диалог и ролята му по отношение на Европейските автономни споразуменияМария Минчева, зам. председател, БСК и Величка Микова, национален секретар, КНСБ

11:30 –12:00  Представяне на Европейското автономно рамково споразумение по дигитализация Мария Минчева, зам. председател, БСК и Величка Микова, национален секретар, КНСБ

  1. Процес на партньорство между работодатели и представители на работниците
  2. Области на съвместна работа
  • Дигитални умения и осигуряване на заетост
  • Свързване и изключване
  • Изкуствен интелект и гарантиране на принципа за контрол от страна на човека
  • Уважение на човешкото достойнство и надзор

12:00 – 12:15 Въздействие на дигитализацията върху трансформацията на трудовите отношения – погледът на държавата. Нуждае ли се трудовото законодателство от промени? – представител на МТСП (tbc)

12:15 – 12:30 Изменя ли се практиката на ИА Главна инспекция по труда – какво показва контролната дейност във връзка с дигитализацията – представител на ГИТ (tbc)

 12:30 – 13:00  Представяне на резултатите от първия етап на изследването в рамките на проектаЛюбослав Костов, директор ИССИ, ръководител на изследователския екип по проекта

 13:00 – 14:00 Обяд

 

Сесия 2

Модератор: д-р Любослав Костов, проф. Елена Шойкова (изследователски екип по проекта)

14:00– 15:30 Фокус групи (работодатели и синдикати)

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 -17:00 Заключение и бъдещи дейности